Mine3D open beta
3D Minesweeper in WebGL
inspired from Minesweeper 3D
by Eelis van der Weegen
powered by glMatrix.js, tween.js
and jQuery
released under MIT Licence
source available on github
chế độ:
cổ điển
phá mìn
cấp độ:

dễ

vừa

khó

custom
X
Y
Z
Mìn
5 5 5 10
ảnh động:
Bật
Tắt
trung tâm:
Bật
Tắt
áp dụng

số lần
dễ

vừa

khó
cổ điển - - -
phá mìn - - -

game đã thắng: 0
game đã chơi: 0
thời gian đã chơi: 0

xóa
chắc?
phá mìn:
click kéo
trái mở khối hình xoay lưới
phải đánh dấu khối hình /
phá mìn
di chuyển lưới
giữa đặt lại máy ảnh
cuộn để phóng to
thao tác
F/D & J/K thay cho
chuột trái
SPACE chơi mới
ESC đóng/mở menu
R đặt lại máy ảnh
WebGL does not work in your browser. Find out why at http://get.webgl.org
bạn đã thắng!
thời gian: -
kỷ lục: -
kỷ lục mới!
secret option:
./
new
bạn đã thua!
thời gian: -
kỷ lục: -
chơi lại
mới


Dò mìn 3D

Bạn có muốn chơi Dò mìn 3D? Vẫn với cách chơi cũ nhưng trải nghiệm hoàn toàn khác biệt. Click bên dưới để chơi:
chế độ cổ điển
Hoặc chọn một trải nghiệm hoàn toàn mới. Xóa mìn thay vì dò ra chúng và xóa bảng ô vuông trống bằng mìn:
chế độ phá mìn
Chọn cấp độ

dễ

vừa

khó

custom
X
Y
Z
Mìn
5 5 5 10
lùi
chơi
copy and paste to your favorite
social media:

0 / 10